14 juli 2021

De gegevens in deze release notes zijn ook bijgewerkt in de wiki.

Er is nieuwe functionaliteit toegevoegd op de pagina waar een gebedsverzoek gedaan kan worden. Gebedsverzoeken kunnen nu ook op de pagina zelf worden weergegeven, als de gebruiker daarvoor kiest. Churchbookgebruikers kunnen dan meebidden en dit ook aangeven.

Kerkinstellingen

Om deze functionaliteit te activeren ga je in het beheergedeelte naar de kerkinstellingen. Daar vindt je onder de kop Gebed de volgende opties:

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/89641eeb-a734-4824-aadd-e85a76bdd1e9/Screenshot_2021-07-14_at_13.53.19.png

Kerkinstellingen

Om het gebedsprikbord te activeren kies je voor JA. Optioneel kan aangegeven worden na hoeveel dagen de gebedsverzoeken verwijderd dienen te worden.

Gebedspagina

Als het gebedsprikbord is geactiveerd is de optie "Plaats mijn bericht ook op deze pagina, zodat andere voor mij kunnen bidden" zichtbaar. Optioneel is de zin "Je bericht wordt automatisch na x dagen verwijderd" zichtbaar.

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/a013ab39-7921-4c43-8048-ebaa7d419ef7/Screenshot_2021-07-14_at_13.58.10.png

Gebedspagina

De verzoeken zijn op de pagina zichtbaar. Verzoeken kunnen worden verwijderd door de Churchbook moderator en door de gebruiker zelf. Gebruikers kunnen aangeven dat ze voor het verzoek bidden.

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/083c0db7-6209-4c44-ad12-e357efb9debc/Screenshot_2021-07-14_at_14.03.04.png