<aside> 💁🏻 Bao gồm những sản phẩm liên quan tới các thiết kế bìa đĩa, bao bì hoặc các phương pháp in ấn mở rộng như Risograph, Lenticular, v.v...

</aside>


Nhatanh's Work


ᴄᴀᴛᴇɢᴏʀɪᴇs ↓

Branding


🔖 Print Design


Layout Design


Non-profit PRJ


Personal


Notes


Projects© nhatanh.work

Thanks to Ms. Trim for the illustration. Made with ✨ by Notion & Fruition