Pacjent ma prawo do:

W razie pytań, prosimy o kontakt z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta:

  1. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, www.bpp.gov.pl

Bezpłatna infolinia: 800 190 590 (czynna: pn.-pt. 9.00-21.00)

Źródło:

Prawa Pacjenta oraz zasady funkcjonowania Rzecznika Praw Pacjenta wynikają z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, 1524, z 2018 r. poz. 1115, 1515, 2219, 2429, z 2019 r. poz. 150, 447.). Kopia ustawy jest dostępna w rejestracji naszego podmiotu leczniczego.