Ak.god. 2022/23

Nositelji: doc. dr. sc. Nikola Tanković

Izvođači:

Praktikum izvode dva vanjska suradnika, vrhunska stručnjaka iz realnog sektora. Nakon odabranog smjera nije moguća promjena. Smjer se bira na http://bit.ly/praktikum-smjer. Studenti koji ne odaberu smjer automatski će im se dodijeliti i neće ga moći promijeniti.

Mogući smjerovi za odabrati

Obveze