Polityka zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiska Wizja V Sp. z o.o.


Nasze motto:

Jakość nie jest dziełem przypadku, zawsze jest wynikiem wysiłku człowieka.

Gwarancją wysokiej jakości oferowanych przez Wizja V Sp. z o.o. usług jest jasno określona misja oraz wynikające z niej cele polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiska.

NASZA MISJA:

PRACOWAĆ Z PEŁNYM ZAANGAŻOWANIEM, GDYŻ OD KAŻDEGO BADANIA ZALEŻY LUDZKIE ŻYCIE.

Głównym celem działalności Wizja V Sp. z o.o. jest rozwój oraz świadczenie wysokiej jakości usług w zakresie badań diagnostycznych, spełniając przy tym oczekiwania pacjentów, zarówno obecnych jak i przyszłych.

Głównymi kierunkami naszych działań jest:

  1. utrzymywanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 oraz Środowiska wg ISO 14001:2015,
  2. ciągłe doskonalenie procesów Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiska,
  3. ciągła poprawa działań środowiskowych,
  4. zapobieganie zanieczyszczeniom,
  5. gospodarka odpadami zgodna z obowiązującym stanem prawnym w zakresie ochrony środowiska naturalnego,
  6. postępowanie zgodnie z obowiązującym stanem prawnym i innymi uregulowaniami mającymi zastosowanie w działalności Wizja V Sp. z o.o.

Realizacja powyższego opiera się na powszechnej świadomości, że odpowiedzialność za jakość wykonywanych usług spoczywa na wszystkich pracownikach.