Systém umožňuje nastavovat flow pohovorů, přesouvat kandidáty mezi jednotlivými koly, vyplňovat hodnocení, provádět hromadné akce a vyhledávat kandidáty v databázi.

Flow pohovoru

Systém by měl umožnit nastavit jednotlivé kroky výběrka, přehledně vidět kandidáty v jednotlivých kolech a přesouvat je v procesu dál.

Recruitee

Pro každou pozici je možné nastavit jiná kola pohovoru. Zařazení kandidátů ve výběrku a posouvání mezi koly je řešeno vizuální kanbanovou metodou.

https://lh5.googleusercontent.com/QYSJWERnVeZUvOfaMYf1S-GjYK6zTXmDNvDr6uWO1OL-sYo0unwUIS3ZvYa_W3Uhmk5AKgBnNrOfLblDFuk2vBZGYWk3Fdrj-NEcBhtN3bKtLj59t4CBn_TOs42P1SIspSSaKEMX

Ke kolům je možné přidat automatické akce. To znamená, že pokud je kandidát přesunut například do fáze “Týmový pohovor”, je možné určitým lidem poslat emailové upozornění nebo požadavek na vyplnění hodnocení.

Recruitis

Workflow náboru je možné nastavit dle potřeb pozice. Vytvoříte si šablonu, která reprezentuje typ pozice (IT, administrativa, výroba atd.) a tu pak přiřazujete konkrétní pozici. U jednotlivých stavů workflow je možné nastavit různé typy chování systému, například plánování pohovoru, nebo otevření speciální sady šablon emailů.

https://lh3.googleusercontent.com/FFk0Tiz69kdIHJh1bF-nZxlhR9ZwAEB89NifzqPaOOSLV1tWo3zPsAFM6b8GE2hnltqsa5JPbyBYEjV0MfpfA2T39l914Fzq3JKpzVq9gZ9UYlnwocLA5TW-xtmGbbt_EwYeymNe

Kandidáty je možné přesouvat z jednoho kola do druhého otevřením okna s jednotlivými koly pohovoru, nebo hromadně.

Datacruit

Přehled kandidátů v jednotlivých fázích náboru je vidět na dashboardu typu kanban.

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/6702284c-7f61-4a80-98c6-a85ed9434c5d/Untitled.png

Na kartě kandidáta je možné přidávat stavy výběrového řízení, které jsou předem nadefinované. Dělí se na: Stavy na longlistu (kontaktovaný - čekáme na odpověď, vhodný na prescreen, vhodný na pohovor apod.), Pohovory, Zaslání nabídky kandidátovi a Ukončení/Zamítnutí.

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/c1fe0037-25de-4a43-96d6-68e143b1641d/Untitled.png

WelcomeKit

Pro každou pozici je možné nastavit jiná kola interview. Při kliknutí na pozici se otevře grafické rozhraní typu kanban, tj. sloupce jako výběrová kola a karty s jednotlivými kandidáty, které je možné přesouvat.