<aside> 💡 Możesz spokojnie dodawać komentarze, edytować, pracować na tym dokumencie :)

</aside>

Plan nauki i cele na najbliższy okres ustalamy w ramach pierwszych spotkań.