0. Sammanfattning

"Det viktigaste med parasiter är att komma ihåg att de finns!"

1. Allmänt parasiter

Definition av parasit

Typer av parasiter hos människor

Maskar

Protozoer

Encelliga organismer, ses i mikroskop.

Ektoparasiter

2. Maskar

Viktiga arter att känna till

Smittad i Sverige

1. Cestoder (bandmaskar)

2. Trematoder (flundror)

3. Nematoder (rundmaskar)