<aside> 🌱 De oplossing 'Toestemming samen geregeld' is bedacht voor mantelzorgers die namens iemand anders zaken willen of moeten regelen. De oplossing zou op termijn ook kunnen werken voor anderen, zoals hulpverleners.

De oplossing bestaat uit:

Een landelijk Toestemmingen-register dat een afspraak over toestemming tussen twee mensen mogelijk maakt:

Het aantonen van toestemming gebeurt op een eenduidige manier, ongeacht de aanvraag en de organisatie. En de oplossing is servicegericht met een Toestemmingen-loket dat adviseert, toestemmingsafspraken verifieert en hulp biedt.

</aside>

Dit zijn de ontwerpuitgangspunten

Ze geven de visie weer van ons project 'Vrijwillig machtigen'.

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/fa32f4bd-41fe-47d8-8dd5-ef3ca154fcc2/Ontwerpuitgangspunten.png

Rationale ontwerp

Het ontwerp uiteengezet, inclusief vragen voor vervolgonderzoek.

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/11dc98b8-7e32-4bec-9242-c16691b92389/Prototype_Rationale_v2.pdf

De ontwerprationale kun je ook in pdf downloaden:

Prototype Rationale (20 juli 2021).pdf

Prototype

Het ontwerp is middels verschillende iteratie van het prototype getest met eindgebruikers.

Architectuur aanzet

Enquête met 80 mantelzorgers

Inclusief antwoorden met betrekking tot het Toestemmingen-loket.

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/e6491b82-0d11-4add-a821-3eb1c17bfb5e/Resultaten-VrijwilligMachtigen_210723.pdf