De opdrachten kunnen nog wel worden gelezen maar niet worden voltooid. Het mysterie rond de dwalende geesten is inmiddels opgelost.

Voor deze opdracht ga je naar de Hel. Dat is het meest westelijke deel van het Westeinde. Het wordt in de volksmond De Hel genoemd. Waarom eigenlijk?

Heeft dat te maken met de fel oranje zon die daar op heldere dagen ondergaat? De zon komt op in Gelderswoude. Dat noemen ze “De Hemel”. Of is het vanwege het doodlopende karakter van het pad? Je komt uit in Stompwijk, maar dat is toch ook weer niet zó erg?

Westwout In de middeleeuwen was hier na de laatste boerderijen een onbegaanbaar pad richting het donkere Westwout en moeras. Was dat richting De Hel?

Miltvuurramp en massagraven Of heeft het te maken met de Miltvuurramp van 1769? Waarbij meer dan 1500 runderen in Zoeterwoude stierven door de zeer besmettelijke epidemie van miltvuur. Een probleem van de grote veesterfte was dat men niet wist waar ze de kadavers van de koeien moesten laten. Vervoeren van de dieren was verboden. De oplossing werd gevonden in het graven van grote gaten in het land waar de kadavers met trekpaarden naar toe werden getrokken. De lijken werden verbrand en/of met ongebluste kalk overdekt en in het graf gelegd. Om besmettingen van de gezonde veestapel te voorkomen werden sloten om het koeienkerkhof gegraven, waardoor een eilandje ontstond.

Pestbosjes Na een tijdje groeiden die ongebruikte eilandjes vol. Het werden bosjes, die met gevoel voor de geschiedenis ervan, behalve pestbosjes, ook wel koebosjes werden genoemd. Het zijn inmiddels plekken met een eeuwenlange rijke flora en fauna. In de Hel zijn ten minste vier van deze pestbosjes te vinden.

Geesten van boeren De geesten van de boeren van toen waren nog rond in Zoeterwoude. Ze waarschuwen hun opvolgers sinds de 18e eeuw voor het gevaar van epidemieën voor het vee. In de verlaten Hel voelen de geesten zich thuis. Je hoort ze klagen in de wind. Luister maar.

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/19aef689-091f-44a4-9905-25ee030498f4/De_Hel.png

De Opdracht

Ga naar De Hel als je durft. Wandelend of op de fiets. Zet je fiets aan het begin van het onverharde pad en wandel verder. Aan je linkerhand vind je al snel een bord op een hek. Hoeveel “morgen” staan erop? Onthoud dat getal.

<aside> 💁 Wist je dat een “morgen” een ouderwetse maateenheid is? Het is bijna een hectare. Het is een gebied dat in een ochtend door een boer met een ossenpaar kon worden geploegd.

</aside>

Loop verder De Hel in. De pestbosjes zijn aan je rechter hand. Je ziet eerst in de buurt van het tweede bosje een redelijk groot bord met informatie over het gebied. Daar loop je voorbij.

Het derde pestbosje komt in zicht. Voor het pestbosje vind je op een hek een bordje met uitleg over de bosjes. Dat bordje heb je nodig voor je oplossing. Welke maanden haal je uit de letters van de vetgedruktetitel op dat kleine bord? Hoeveel zijn dit er?

Tel daar het aantal “morgen”, dat je aan het begin van De Hel zag staan, bij op en je hebt de opdracht opgelost.

Mail je antwoord naar hetdapperedorp@gmail.com. Dit is ook het adres waar je aan kunt kloppen voor een hint als je het even niet meer weet.

Bij het insturen van het juiste antwoord geef je ook toestemming dat we je naam op de lijst van de helden van het Dappere Dorp plaatsen. Mocht je daar bezwaar tegen hebben dan horen we dat graag.