Kr

Introduktion (5 min)

Berättelsen om åk2, t20

Skriv ned vad man tänker

Övning (5 min)

Klappa takten

Teori (15 min)

Vi vuxna/handledare övar oss i ledarskap (5 min)

När vi är i klassrummet har vi förstås någon form av ledarskap. Därför vilar delar av ansvaret på hur väl en klass fungerar socialt på oss, precis som att vi tycker att vår chef har ett delansvar för hur personalgruppen mår. Det finns såklart mängder av saker man kan göra som ledare i klassrummet för att se till att gruppdynamiken fungerar.

Problemet är ju dock förstås att mycket av gruppdynamiken är medvetet eller omedvetet osynlig för oss vuxna, och därmed svår att styra över. Dessutom är det ju en klassisk fälla att vuxenvärlden går in och berättar för barn hur de ska bete sig mot varandra.