Från introföreläsning sades inget förutom att det finns på moodle


Protokoll Info om bedömning från källorna

OSCE - allmän info - På länken från allmänt om bedömning om OSCE

Ingen specifikt info för oss KM1 verkar inte matcha oss.


EKG