<aside> 🚧 Na tomhle ještě pracujeme.

</aside>

Zpravodajství

Pravidelné formáty

Jednorázové texty

Těžištěm naší novinářské práce v oblasti zpravodajství jsou samozřejmě standardní jednorázové zpravodajské texty, ve kterých zpracováváme konkrétní témata. Zde se snažíme o maximální férovost, pluralitní pohled a oslovování relevantních lidí, kteří se k problematice vyjadřují. V rámci zpravodajství publikujeme jak kratší informační texty, tak rozsáhlejší materiály zpracovávající významnější a komplikovanější záležitosti a kauzy.

Názory a komentáře

Redakční

Základní osu názorových textů tvoří redakční komentáře, ve kterých rozebíráme a komentujeme aktuální dění ve městě, nejen politické. Komentáře jsou důležitou součástí profilu našich novin a vnímáme jako podstatné nevěnovat se jen zpravodajství, ale nebát se férově vstupovat i do názorové diskuse.

Externí

Vzhledem ke snaze o skutečně názorově bohatou a také personálně pestrou diskusi pokládáme za ideální, když se daří do ní vtahovat více různých lidí, kteří se umí fundovaně postavit k některým konkrétním tématům. Existuje několik lidí, kteří už Ohlasy vnímají tak, že mohou být platformou pro takovou diskusi a nezdráhají se sami iniciativně přispívat. Pak je zde okruh lidí, kteří se věnují nějaké oblasti třeba v občanském sektoru, a je vhodné je oslovovat s konkrétní žádostí o napsání textu k aktuální problematice, když se jich dotýká. Okolo novin tak vzniká jakýsi širší okruh autorů. Je dobré o něj aktivně pečovat a snažit se ho rozšiřovat a podněcovat k aktivitě, což se z kapacitních důvodů ne vždy daří.

Převzaté

Občas se stane, že ve veřejném prostoru zazní zajímavý proslov či se objeví zajímavý text. Zejména pokud se jedná o nějakou jednorázovou záležitost, jako je zahájení vernisáže nebo projev u nějaké společenské události, mají noviny dobrou možnost umožnit takovému kvalitnímu obsahu ještě druhou a trvalejší příležitost k oslovení širšího publika.

Rozhovory