🧭 Objektif

🔭 Visi

Peneraju Kemakmuran Kewangan Serantau

⚖️ Misi

<aside> 👥 KEBERSAMAAN - Menjadi wadah dan jaringan profesional kewangan Muslim

</aside>

<aside> 🕊️ KESEJAHTERAAN - Melaksana advokasi dasar awam dan kesejahteraan kewangan dan ekonomi

</aside>

<aside> 🌇 KEMAKMURAN - Menyumbang tenaga dan kepakaran untuk pembangunan masyarakat dan negara

</aside>