L’objectiu principal del següent treball serà la de fer una proposta d’implementació del projecte “Caminant Fem Esport” a la ciutat de Mataró per als alumnes de 3r d’ESO. Com a objectiu secundari, es pretén crear una aplicació mòbil que permeti fomentar uns hàbits i estils de vida saludables als alumnes  plantejant els següents objectius específics:

  1. Facilitar una eina innovadora com és una aplicació mòbil.
  2. Fomentar la socialització.
  3. Valoració de l’impacte real del projecte en la condició física dels participants mitjançant el Qüestionari IPAQ, validat per l’OMS.
  4. Anàlisi de l’acceptació del projecte i comportament dels estudiants participants.