<aside> 📢 Här hittar du alla release notes for Reda och kan läsa om nya funktioner vi har utvecklat, förbättringar vi gjort samt eventuella buggar som vi fixat. Tveka inte att höra av dig till någon av oss på Reda om du har några frågor eller funderingar!

</aside>

5 maj 2022 [v1.24] - Statistik 📊

Redas huvudsyfte är att driva digitalisering och automatisering i företag. Och det gör vi för fullt. Men för att se hur det utvecklas måste det ju gå att mäta inte sant? Så det har vi tagit tag i nu och lanserat.

statistik.png

Statistik

Statistiken uppdateras initialt en gång per dag, men kommer framöver att visas i realtid. För dig med byrå ser du statistiken per kund på byrånivå istället för per leverantör på kundnivå. Det du kommer kunna mäta och följa upp är följande:

Antal slutförda dokument ✅

Alltså hur många dokument som ni hanterat genom Reda, vilken typ av dokument detta är samt vilka leverantörer som är de största.

Digitaliseringsgrad ⚙️

Hur många av era fakturor som är och därmed leverantörer som skickar digitaliserade dokument. Och vilka som inte gör det. Samt hur många pappersark du sparat jorden från att producera. Definitionen på huruvida något är digitaliserat ser du nedan:

Källa Digitaliserad Ej digitaliserad
Digital PDF ✔️
E-faktura ✔️
Scannad PDF ✔️
Fotografi ✔️

Tolkningsprecision 💯

Hur duktig Reda är på att tolka fakturorna som kommer in. Detta blir en hjälp både för er och oss i att hitta de dokument och leverantörer där Reda inte är 100%.

Genomsnittlig hanteringstid ⏱

Här får du svar på hur länge fakturorna ligger i Reda. Alltså mer eller mindre en siffra på hur lång handläggningstid ni har.

Automatiserade åtgärder 🤖

Har ni börjat jobba med Regler i Reda? Om inte är det nu dags. Och här kan du följa hur många aktiviteter som ni har automatiserat och vilka. Under denna flik anger vi också hur mycket tid som du sparat på att använda Reda. Den beräkningen är såklart svår att göra, ibland tar en aktivitet säkert kortare tid, ibland tar den längre tid, men för att sätta något som ändå känns rimligt har vi uppskattat tiden på följande aktiviteter enligt nedan:

Åtgärd Definition Tidsåtgång Alternativ aktivitet
Autotolkning Om användaren inte ändrar något fält och sedan skickar in dokumentet. 1 min Alternativet hade ju varit att man manuellt var tvungen att skriva in all information på fakturan vilket också leder till större risk för fel.
Autokontering Om dokumentet konteras enligt mall och skickas in utan att ändra kontering. 1 min Alternativet hade varit att gå in på fakturan, granska denna för att sedan sätta rätt konto.
Skicka till attest Antal gånger som dokumentet skickas för attest. Tidsåtgången anges per attestant. 1 min Alternativet hade varit att gå in på fakturan, ange vem eller vilka som ska attestera och skicka ut denna till dessa. I det fall att attestanterna är flera skulle du behöva gå in igen för att skicka ut till nästa, osv.
Autodelete En regel som har tagit bort ett dokument. 1 min Alternativet hade varit att behöva rensa det specifika dokumentet vid jämna mellanrum.
Autosend Dokument har skickats in i ERP-systemet automatiskt. 1 min Alternativet hade varit att gå in i Reda efter det att dokumentet attesterats och skicka in detta till ERP-systemet.
Autosend & bokför Dokumentet har skickats in i ERP-systemet och bokförts automatiskt. 2 min Alternativet hade varit att gå in i Reda efter det att dokumentet attesterats och skicka in detta till ERP-systemet och därefter gå in i ERP-systemet för att bokföra dokumentet.