Aby postawić stack LEMP, postępuj według poniższej instrukcji

Na początek zaktualizuj pakiety w systemie

apt update

Następnie zainstaluj wymagane pakiety

apt install nginx php-fpm mariadb-server

Serwer już stoi. Czas aktywować PHP.

Edytuj plik /etc/nginx/sites-enabled/default i spraw, aby poniższy fragment wyglądał w nim jak na obrazku poniżej 👇

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/31e78ac0-c938-4c58-82ea-c1782ce16684/Zrzut_ekranu_2021-04-14_o_16.47.11.png

Zrestartuj nginx

service nginx restart

Teraz musisz tylko podpiąć pod to jakąś domenę przez Cloudflare lub wyklikać sobie darmową w panelu i możesz odwiedzić swoją stronę

Aby przetestować działanie PHP, wpisz poniższe polecenie, a następnie odwołaj się do pliku test.php przez przeglądarkę.

echo "<?php phpinfo(); " >**/var/www/html/**test.php

Do postawienia bazy danych użyj oddzielnego poradnika:

Instalacja i konfiguracja bazy danych

Powrót do strony głównej