Mentorluk (akıl hocalığı/rehberlik) kişinin sahip olduğu tecrübe ve belirli bir uzmanlık ile kendisinden daha az deneyimli kişilere rehberlik etmesi ve deneyimlerini paylaşmasıdır.

Rol ve sorumlulukların net olduğu; mentor ve mentinin kişisel sorumluluklarını alarak ortaklaşa yürüttükleri, karşılıklı olarak bilgi ve bakış açısı paylaşımına olanak veren, güvene dayalı bir öğrenme, gelişim ve dönüşüm yolculuğudur.

Parçası olan tüm taraflar için – mentor, menti ve program sahibi olan organizasyon – pek çok somut fayda sağlayan mentorluk uygulamalarının, özellikle STEM alanlarında neden ihtiyaç duyulduğuna yönelik bazı bilgiler paylaşmak istiyoruz.

STEM Alanlarında İş Gücü İhtiyacı


Türkiye’de Durum

STEM Alanlarında Kadınların Önemi


STEM Alanlarında Mentorluk Ne Gibi Faydalar Sağlar?


Kurumlar için:


Mentorlar için:


Mentiler için: