<aside> ❓ Her finder du vejledninger for interne og eksterne eksaminatorer (undervisere) om, hvordan du kan afholde mundtlig eksamen ved hjælp af videoplatformen Zoom.

</aside>


Vejledninger

Linket til de tre nedenstående vejledninger kan evt. distribueres til studerende og/eller censorer som instruktion før eksamen.


Kursusadministrator - Oprettelse af møderum i Zoom


Eksaminator (underviser) - Oprettelse og afvikling af eksamen i Zoom


Censor - Tilgå møderum i Zoom


Studerende - Tilgå møderum i Zoom


Support


Eksaminatorer og studerende kan kontakte Aarhus BSS IT support for hjælp før og under eksamen. Mail: bss.it@au.dk Tel.: 87 15 09 33

FAQ