<aside> ☝ DAO гэж юу болох мөн MongolNFT DAO дээр хэрхэн өөрийн 'proposal' буюу санал-г дэвшүүлэх талаар доорх зааврыг таньд хүргэж байна.

</aside>

🔍  DAO гэж юу вэ?

🔍  MongolNFT DAO-н тухай

🔍  Хэрхэн MongolNFT DAO-д өөрийн саналыг дэвшүүлэх вэ?