In Churchbook kunnen gebruikers een deel van hun eigen gegevens aanpassen. Naast je foto (linksboven) kan je op je naam of op het pijltje klikken.

Mijn gegevens

Mijn gegevens

Mijn gegevens

Met "Mijn gegevens" heb je de keuze of je de adresgegevens of de persoonsgegevens wilt aanpassen. Wijzigingen die worden doorgevoerd moeten worden goedgekeurd in het beheergedeelte.

Voor het doorvoeren van wijzigingen gelden de volgende regels:

De volgende velden kunnen worden aangepast bij de adresgegevens: