Teams installeres fra PlayButikk (Android) og App Store (iPhone)