Innholdsfortegnelse


Informasjon

Dette dokumentet beskriver hvordan du setter opp MFA i Microsoft 365 når du blir spurt om det ved pålogging.

Hva er MFA?

MFA (Multi Factor Authentication) er også kjent som tofaktor-autentisering.

Dette er en ekstra sikkerhetsbekreftelse (i tillegg til passord) på kontoen din, som forhindrer uønsket pålogging til kontoen din dersom noen får tak i passordet ditt.

Veiledning

Trenger mer informasjon

Dersom du får denne beskjeden ved pålogging (se bilde), betyr dette at du må gå gjennom denne prosedyren for å sette opp MFA på kontoen din.

<aside> 💡 Hvis du ikke får denne beskjeden, gå til http://aka.ms/mfasetup

</aside>

Trykk på Neste for å sette i gang med oppsett av MFA.

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/3f2f4dc3-1a4b-49f6-8c43-f26d33211d15/MFA-1.png