https://www.youtube.com/watch?v=njDbpzAVAmA&list=PL7u4k6y5_Re-LBijWl2V_FJeMlvLPO9Wg

Otázky pro G1

 1. Kde je rybník?
 2. Jak se jmenuje holčička?
 3. Jak se jmenuje pes?
 4. Co volala holčička ve vodě?
 5. Jaké je jedno užitečné nové slovo?

Otázky pro G2

 1. Proč postavil tatínek boudu?
 2. Proč chtěl tatínek prodat Fíka?
 3. Proč tatínek neprodal Fíka?
 4. Jaká užitečná nová slova jste se naučili? (minimálně 5)

Úkoly pro G3

 1. Převyprávějte příběh vlastními slovy.
 2. Vyberte aspoň 5 idiomů ze seznamu a vysvětlete, co znamenají v kontextu. Jak by se to řeklo anglicky?