Hur vet vi att vi strävar åt rätt håll och fokuserar på rätt saker?

Mål skall årligen sättas och omprövas. Mätning och redovisning ska göras regelbundet och utgör underlag för förbättringsarbetet. 2019 är startpunkten för Airmee’s aktiva miljöarbete och resultatet vid årets slut kommer att ligga som första jämförelsegrund för vidare förbättringsarbete. Miljöarbetet ska redovisas och dokumenteras väl så att det går att följa upp och tydligt utvärdera genom jämförelse med tidigare miljöutredningar.

Airmee’s primära miljö KPI:er är;

<aside> 📍 Kg CO2e utsläpp från transportens per leverans

</aside>

<aside> 📍 Kg CO2e utsläpp från transportens- och verksamheten per leverans

</aside>