🎤 wykład

💬  rozmowa

👂 słuchanie

✍️  pisanie

✨ 2022✨✨

   **Październik**

<aside> 🐝 IDZIE NOWE!

</aside>

   **Wrzesień**

🎤 Trajektorie EDISONDY → **TBA

🎤 V Wyprawa Robocza → **TBA

👂 Hatch Conference Berlin

   **Lipiec**

🎤 Gdynia Design DaysWszystkie możliwe przyszłości. Dlaczego trzeba mówić głośno o swoich marzeniach?

👂 Design talks Business Sustainability Summit

   **Czerwiec**

👂 UX Camp Europe Berlin

   **Maj**

👂 UX Camp Copenhagen

   **Marzec**

🎤 ASP w Katowicach, Dizajn na BeztydzieńŚląska rzecz z przyszłości 2.0 (wykład i warsztat)

<aside> 🤖 Marzec<>Czerwiec → widzimy się na seminarium POST-PLATFORMA!

</aside>

<aside> 👩🏻‍🔧 Luty<>Czerwiec → wykłady i ćwiczenia: widzimy się na AGH, WSE, SWPS i [nowość!] Social Design na ASP w Katowicach!

</aside>

🦠 2021🦠🦠