Datum účinnosti: April 1, 2021

<aside> 👉 Tyto podmínky jsou licenčními podmínkami pro užívání webové a mobilní aplikace Yarmill. Přístup k těmto aplikacím Vám udělil objednatel (typicky sportovní svaz), který Vám zaslal/nechal zaslat pozvánku k registraci uživatelského účtu.

</aside>

<aside> ✅ Zaškrtnutím příslušného políčka ve formuláři pro založení uživatelského účtu potvrzujete, že jste si tyto podmínky přečetli a že s nimi souhlasíte. Zároveň potvrzujete, že je Vám alespoň 16 let, nebo že s užíváním aplikace souhlasí Váš zákonný zástupce.

</aside>

1. VÝKLAD POJMŮ

2. PŘEDMĚT PODMÍNEK

 1. Software slouží uživateli k zadávání dat ohledně svých aktivit spojených s řízením sportovního tréninku, tedy primárně pro podporu plánování a evidence tréninku, kontroly trénovanosti a vyhodnocování tréninku, sdílení takových dat s objednatelem a dalšími uživateli, jejichž účty zřídil objednatel a příjmu dat (např. tréninkových plánů) od těchto osob.
 2. Uživatel smí využívat software za účelem podle předchozího odstavce a v souladu s těmito podmínkami.
 3. Uživatel bude mít umožněno užívání software pouze po dobu, kdy trvá smluvní vztah objednatele s poskytovatelem.
 4. Uživatel potvrzuje, že si prostudoval dokumenty, na které tyto podmínky odkazují. Dokumenty jsou dostupné pod následujícími linky:
  1. Aktuální technické a systémové požadavky: https://yarmill.com/cs/system-requirements
  2. Seznam komponent s jejich licenčními podmínkami: https://yarmill.com/cs/libs

3. SOFTWARE A TECHNICKÉ POŽADAVKY

 1. Software v podobě mobilní aplikace instaluje uživatel na svůj chytrý mobilní telefon a tablet.
 2. Software v podobě webové aplikace je cloudové řešení, které uživatel spouští ve webovém prohlížeči.
 3. Uživatel je povinen zajistit, aby zařízení, z něhož je software spouštěn, splňovalo aktuální technické a systémové požadavky dostupné pod linkem uvedeným v odst. 2.4.1. těchto podmínek. Uživatel si je vědom toho, že systémové požadavky se mohou v důsledku aktualizací software měnit.
 4. Software běží na serveru třetí osoby.
 5. Poskytovatel neodpovídá za výpadky či poruchy software v důsledku výpadků nebo poruch zařízení či provozního prostředí, na kterém je software spouštěn, nedodržením aktuálních systémových požadavků nebo výpadky serveru.
 6. Poskytovatel může za účelem údržby provést dočasnou odstávku software. Bude-li to možné, informuje Vás poskytovatel o plánovaných odstávkách předem.