LÄKD51 Kursplan termin 5 läkarprogrammet Lund, Klinisk förebredelse.pdf

Mikrobiologi

PU

Kursens mål

Kunskap och förståelse

Student ska efter godkänd kurs kunna: