<aside> 🏘️ Binderveld

Binderveld (oorspronkelijk Birleveld) gelegen in Noord-Haspengouw is een dorp en deelgemeente van Nieuwerkerken, te Limburg. Het dorp telt ongeveer 650 inwoners. Het dorp heeft niet veel voorzieningen. Er is een schooltje voor de jongsten onder de dorpsbewoners. Verder is er een kerk waar om de 2 weken een misviering plaatsvindt. Er mist wel een café in het dorp en een gelegenheid om boodschappen te doen. Ook mist het dorp een pleintje of speeltuin waar de (kinderen van) dorpelingen zich kunnen ontspannen of kunnen samenkomen.

</aside>

<aside> 🏘️ Jesseren

Jesseren ligt in de Haspengouwse Leemstreek en is een straatdorp en landbouwdorp met vele grote vierkantshoeves en boerderijen. Het is een goed voorbeeld van lintbebouwing. Jesseren is een dorp in Limburg en een deelgemeente van de stad Borgloon. Het dorp telt 729 inwoners.

</aside>

<aside> 🏘️ Montenaken

Montenaken is een dorp in de provincie Limburg en een deelgemeente van gemeente Gingelom, in de regio Haspengouw. Het dorp heeft 1.446 inwoners. Montenaken is een beter uitgerust dorp. Er is een kerk met een wekelijkse misviering en een lagere school met een moderne sporthal voor de sportliefhebbers. Verder zijn er twee bakkers en een slager. Ook zijn er twee cafés waar iedereen van het dorp kan samen komen. Tot slot zijn er twee frituren. Enkel een supermarkt ontbreekt. Het openbaar vervoer is volgens de dorpsbewoners goed geregeld. Er zijn voldoende bussen naar omliggende gemeenten en een schoolbus voor kinderen die naar scholen buiten het dorp moeten.

</aside>