Chcąc postawić na Mikrusie własną bazę danych (możesz także skorzystać ze współdzielonej jeśli chcesz), wykonaj poniższe kroki.

Zaktualizuj pakiety w systemie

apt update

Zainstaluj odpowiednie pakiety - my polecamy bazę MariaDB, która jest w 100% kompatybilna z MySQL

apt install mariadb-server mariadb-client

Po tych operacjach masz działającą bazę, nasłuchującą na porcie 3306 na localhost.

Zakładanie bazy danych

Na początek zaloguj się do bazy poniższym poleceniem (nie potrzebujesz hasła)

mysql

Następnie wydaj polecenie do założenia bazy - niech baza nazywa się np. 'kwiaty'

create database **kwiaty;**

Dodanie nowego użytkownika

Wpisz w konsoli MySQL polecenie zakładające użytkownika 'roman' z hasłem 'banan' (to przykład - podaj własne).

grant all privileges on **kwiaty**.* to '**roman**'@'%' identified by '**banan**';

Przeładuj jeszcze prawa dostępu tak, aby Twoje zmiany były natychmiast widoczne

flush privileges;

Umożliwienie połączenia z zewnątrz