<aside> 💡 Klimatkompensation innebär att man förebygger, minskar eller helt eliminerar utsläpp genom att binda samma mängd CO2 som verksamheten släpper ut. Airmee klimatkompenserar för alla transporter, från upphämtning till leverans och även de utsläpp som övriga delar av verksamheten utgör såsom resor, elförbrukning och avfall etc.

</aside>

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/5f65cf68-bb0f-4f9f-9339-3556e69c3f56/Cert181612_Airmee_(1).jpg

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/6342087c-aa0d-4caf-93a3-cfa4c2a56c7b/Cert181609_Airmee.jpg