Pierwsze kroki z Tableau

Podłączanie do danych

Podstawowe funkcjonalności

Wizualizacje i wykresy

Dashboard & Story

Kalkulacje

Formatowanie

Sety

Parametry

Udostępnianie & współpraca

Tips&Tricks

FAQ

Ankieta - kolejne treści

Kalkulacje last N periods

W tej części omówiony zostanie sposób na tworzenie parametru pokazującego ostatnie N okresów, np. 3 dni, 3 miesięcy lub 3 lat.

Untitled

Pierwszym krokiem jest stworzenie parametru daty, który będzie filtrował dane zależnie od wskazanej wartości. Wybierz Create Paremeter w panelu danych, aby utworzyć parametr. Następnie wprowadź na listę pożądane wartości. W poniższym przykładzie stworzymy następujące opcje:

Untitled

W kolejnym kroku wybierz datę, która stanie się "kotwicą”, tzn. punktem, do którego będzie się odwoływać cały nowo utworzony parametr. Przykładowo możesz wskazać następujące punkty odniesienia:

Utwórz kalkulację w oparciu o {MAX ([Order Date])} lub inną formę daty.

Untitled

Następnie utwórz kalkulację dla każdego parametru czasowego.

1 rok

Untitled

6 miesięcy

Untitled

10 tygodni

Untitled

30 dni

Untitled

Ostatnia kalkulacja łączy wszystkie poprzednie obliczenia dla wybranych parametrów czasowych.

Untitled

Przeciągnij ostatnie pole kalkulowane Kalkulacja Daty na półkę filtrowania i zaznacz opcję True. Wybierz opcję Show Parameter i utwórz wykres, który chcesz przefiltrować.

Untitled

Następnie zaznacz opcję True i wybierz Show Parameter.

Untitled

Efektem końcowym jest wykres adaptujący się do zmiany parametru.

Obraz1.gif

Parametr elastyczny

Stworzenie parametru elastycznego daje większy wachlarz możliwości filtrowania danych.

Untitled

Najpierw stwórz parametr wyboru formatu daty. W poniższym przykładzie data będzie rozbita na:

Bardzo ważne jest, aby w liście dostępnych wartości Values miały angielskie nazwy. W następnych kalkulacjach będą one wymagane do prawidłowego działania obliczeń.

Untitled

Następnie utwórz parametr wyboru liczby. Dzięki niemu określisz, jaki przedział czasowy chcesz wyfiltrować.

Untitled

Kolejnym krokiem będzie stworzenie dwóch pól kalkulowanych wyznaczających granice czasowe: początku i końca okresu.

Pierwsza kalkulacja będzie liczyć początek okresu. ⏬

Untitled

Druga kalkulacja będzie liczyć koniec okresu. ⏬

Untitled

By dokończyć parametr przeciągnij kalkulację “Początek okresu N” lub “Koniec okresu N” do filtrów i zaznacz True. Efekt prezentuje się następująco:

Obraz2.gif

← Poprzednia strona

Kalkulacje YTD, QTD, MTD, WTD

Następna strona →

Format daty dzień, tydzień, miesiąc, rok

Spis treści artykułu

Kalkulacje YTD, QTD, MTD, QTD Kalkulacje last N periods Format daty dzień, tydzień, miesiąc, rok Bar in Bar Strzałki Trendu Jitter Plot Stream Graph Diverging Bar Total na wykresie skumulowanym Wykres lizakowy (Lollipop Chart) Word Cloud Donut Chart Sortowanie wielu miar z parametrem góra/dół Rounded Bar Drill Down Chart Dumbbell Chart Slope Chart Rank Chart Candlestick Chart Pareto Chart Analiza kohortowa Tabelka w oparciu o jedną miarę Customer Acquisition 100% Realization Bar Chart Waterfall Chart Cel podróży

<aside> 💠 Pierwsze kroki | Podłączanie danych | Podstawowe funkcjonalności | Wizualizacje | Dashboardy | Kalkulacje | Formatowanie | Sety | Parametry | Udostępnianie

https://vizyble.com/

https://vizyble.com/

Kontakt Polityka prywatności

Footer Social Icons

© Vizyble - Wszelkie prawa zastrzeżone

</aside>