Ditt besök på denna webbplats som drivs av Färgfabriken Evenemang AB regleras av nedanstående villkor.

Om Färgfabriken Evenemang och denna integritetspolicy

Denna webbplats ägs och drivs av Färgfabriken Evenemang AB. Denna integritetspolicy finns länkad längst ned på webbsidan som Färgfabriken Evenemang driver. Observera att villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras med tiden. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum.

Färgfabriken Evenemang följer alla de lagar och regler, inklusive personuppgiftslagen (1998:204) (PUL), som finns för att skydda privatpersoners integritet. Om du registrerar dig till tjänster som tillhandahålls via vår webbplats, beställer material, köper biljetter eller produkter lagras dina personuppgifter för att vi ska kunna tillgodose sådana tjänster och köp. Läs mer detaljerad information nedan under stycket Personuppgifter.

När du besöker vår webbplats och/eller när du laddar ned sidor via en webbläsare eller når vår webbsida via e-mailklient registreras dina besök via s k cookies. Sådan information används bland annat till att ge upplysning om antalet besökare och vilka webbsidor på webbplatsen som besöks. Läs mer detaljerad information nedan under stycket Om cookies.

Om cookies

Färgfabriken Evenemang använder s k cookies på sin webbplats. En cookie är en liten textfil som skickas från vår server till din webbläsare. Cookien kan inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket på webbsidan. Olika cookies finns alltså på olika datorer i de fall du använder olika datorer för att nå vår webbplats. Det finns två sorters cookies, den ena typen kallas sessioncookies och den andra kallas permanenta cookies. En sessioncookie skickas mellan din dator och vår server för att webbsidorna ska fungera korrekt under ditt besök. En sessioncookie lagras inte på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. En permanent cookie lagras däremot i din dator och gör till exempel så att vår webbsida kan känna igen din dators IP-adress och därmed din webbläsare nästa gång du loggar in. Du kan avstå från att låta webbsidan lagra cookies i din dator genom att göra en inställning i din webbläsare.

Personuppgifter

Färgfabriken Evenemang följer alla de lagar och regler, inklusive personuppgiftslagen (1998:204) (PUL), som finns för att skydda privatpersoners integritet. Genom att du registrerar dig på webbplatsen eller via annan kommunikationskanal registrerar dina personuppgifter, ger du samtidigt ditt samtycke till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet under denna rubrik.

Färgfabriken Evenemangs register med personuppgifter, inhämtade från webbplatsen eller på annat sätt, är konfidentiella. Den information du som användare av webbplatsen gett oss, såsom kontaktuppgifter och övriga personuppgifter, kommer inte att användas på annat sätt än för att ge dig tillgång till information och tjänster från Färgfabriken Evenemang eller från tredje part godkänd av Färgfabriken Evenemang.

För att ändra dina uppgifter, kontakta oss: evenemang@fargfabriken.se | 08-645 33 07

Vi använder dina personuppgifter för att fullgöra åtaganden, kundrelationer, marknadsföring och direktmarknadsföring såväl postalt som digitalt. Komplettering genom inhämtning från och samkörning med andra privata och offentliga register (exempelvis SPAR) vid t ex uppdatering av adressuppgifter kan komma att ske.

Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till andra företag eller partners godkända av Färgfabriken Evenemang för nödvändig behandling på uppdrag av Färgfabriken Evenemang, t ex i samband med tryck och distribution eller för marknadsföring. Vid misstanke om brott lämnas personuppgifter ut till polis och andra relevanta myndigheter. Dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan sekretessavtal. Dina personuppgifter behandlas med modern informationsteknik och moderna informationskanaler.

Borttagande av uppgifter Som användare av Färgfabriken Evenemangs webbplats kan du som användare när som helst återkalla avgivet samtycke. Du kan göra detta genom att kontakta oss på följande e-postadress: evenemang@fargfabriken.se. Dina personuppgifter tas då bort ur Färgfabriken Evenemangs register.