Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal.” Albert Einstein

Ideas shape the course of history.” John Maynard Keynes

Alles

Alles begint met een idee.

Alles in je directe omgeving begon ooit met een idee.

Maar ook alle grote uitvindingen uit onze geschiedenis: van het vuur tot de boekdrukkunst, tot het internet en de mobiele telefoon, ze begonnen ooit met een idee.

Net zoals alle grote wetenschappelijke doorbraken: de zwaartekracht, de relativiteitstheorie, de ontdekking van DNA, Darwins evolutieleer of Newtons mechanica. Ze begonnen allemaal met een idee.

Grondstof

Ideeën zijn de belangrijkste grondstof van ons bestaan.

Als mensen geen ideeën zouden krijgen zou je nu bibberend van de kou in een tochtige grot zitten. Naakt, want niemand kreeg het idee om dierenhuiden te gebruiken. Koud, want er was geen idee voor vuur.

Of je was allang dood, omdat niemand het idee kreeg om samen te werken in een poging tot overleven in een vijandige wereld vol sabeltandtijgers. Het meest waarschijnlijke is zelfs dat de mens inmiddels al zou zijn uitgestorven als er geen ideeen waren geweest.

Ideeën hebben ons gebracht waar we nu zijn.

Nu en straks

Maar ideeën zijn nu misschien nog wel belangrijker dan ooit. Nu steeds meer werk wordt overgenomen door robots is je ideeënkracht datgene dat je nog aan het werk houdt. En als je toch je baan verliest heb je ideeën nodig om op een zinvolle manier je leven voort te zetten.

ideeën zijn ook nodig voor de wereld straks. We staan nu voor de grootste uitdagingen waar we ons als mensheid voor gesteld zien: klimaatverandering, zeespiegelstijging, weersextremen, verdroging, vluchtelingencrisis, de onderlinge polarisatie, pandemieën en ga zo maar door. We zullen onze creativiteit hard nodig hebben om oplossingen te vinden voor deze dreigingen.

Creatief kunnen denken is door het World Economic Forum dan ook bestempeld als een van de belangrijkste vaardigheden van de 21e eeuw.

Ingewikkeld

ideeën zijn dus belangrijk. En als iets belangrijk is, doen we er graag ingewikkeld over. Zo ook bij ideeën. Om ideeën te krijgen heb je creativiteit nodig. En creativiteit zien we vaak als een heel speciale vaardigheid die is voorbehouden aan een bepaald soort mensen: Steve Jobs, Elon Musk, Edison, Leonardo da Vinci. Uitvinders, kunstenaars, genieën.

'Gewone mensen' kijken huizenhoog op tegen deze supermensen, en zeggen al te vaak: "ik ben niet creatief". En dat is nou een heel verkeerd idee.