Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc (HPH) được thành lập năm 2008 theo và hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần. Công ty là một công ty con của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc. Hoạt động kinh doanh chính của công ty là sản xuất và kinh doanh Hydrogen Peroxide (H2O2) hay còn được gọi là Oxy nhà.

[vnindex] #HPH nhận án phạt và phải nộp lại toàn bộ lãi năm 2022 do thu lợi bất hợp pháp

Hydrogen Peroxide (H2O2), also known as Oxy nhà, is the main product manufactured and sold by HPH.