Sau khi tạo chiến dịch thành công, bạn có thể tạo 1 hoặc nhiều vị trí tuyển dụng khác nhau trong một chiến dịch, vui lòng thực hiện theo các hướng dẫn sau:

https://youtu.be/EwipLDhcr7Q

 1. Đăng nhập vào http://4sv.vn

 2. Vào trang tổ chức: Bạn nhấn vào icon ảnh đại diện (góc trên bên phải màn hình), chọn chuyển sang tài khoản Tổ chức

  https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/a45ef05c-48a3-4db3-ae6e-15c68847e62f/image-20220314-064510.png

 3. Vào trang quản lý dự án của tổ chức: Nhấn tiếp vào biểu tượng ảnh đại điện, chọn mục Quản lý

  Untitled

 4. Vào 1 dự án: Chọn mục Dự án trên thanh menu dọc. Nhấn vào tên 1 dự án cụ thể

  https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/54a62bc3-96f2-4d2d-b13f-7a8bc12ffb0c/image-20220308-103015.png

 5. Vào chiến dịch: Chọn mục Tuyển thành viên trên thanh menu dọc, chọn một chiến dịch cần tạo vị trí tuyển dụng

  https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/9a1ea7e4-5c31-4a12-aea9-643b6e059f29/image-20220309-092454.png

 6. Bạn chọn Tạo vị trí -> Màn hình hiện bảng Tạo vị trí gồm 3 bước

  https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/ec9e9ae5-2ae3-4acc-847e-c0f6aeadf6e6/image-20220309-093048.png

  1. Bước 1: Thông tin cơ bản: Điền thông tin đầy đủ vào các ô yêu cầu

   1. Chọn Ban trong danh mục có sẵn hoặc Chọn Tạo ban dự án mới

    Untitled

   2. Hoàn thiện thông tin Ban và chức vụ trong Popup và nhấn Tạo ngay

    https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/5b2746e4-37a7-4185-86fa-02583e210c7b/image-20220418-093358.png

  2. Bước 2: Thiết lập email tự động:

   1. Chỉnh sửa nội dung email: Bạn nhấn vào hình mũi tên bên cạnh từng loại và chỉnh sửa dựa trên nội dung được gợi ý ban đầu. Các thông tin trong dấu {} có thể tự động thay thế

   https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/ba77ea76-8cfc-4c26-aa3f-028e9f46253f/image-20220309-102046.png

   b. Chọn tắt/bật và nhấn Tiếp tục

   https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/331a21b7-307e-4c33-8bf1-07dbc7d8fe87/image-20220309-101611.png

  3. Bước 3: Xem trước và đăng: Bạn xem trước và nhấn Đăng ngay để hoàn thành

   https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/226da727-d4b0-42e9-af2c-222ec9522310/image-20220309-103252.png

   Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị trên 4SV.