1. Historik

Virus skiljs från bakterier, parasiter och svampar för att virus inte lever.

Virus förändras när det går mellan olika arter.

Polio

2. Vad är ett virus?

Nanometer stora, kan inte ses i mikroskop.


Komponenter

  1. Genom (RNA eller DNA)