Als je onderdeel bent van een groep, training of bediening dan ben je onderdeel van een groepsomgeving. Deze groepsomgevingen worden weergegeven onder "Mijn kerk" en bestaan uit de volgende onderdelen:

Voor trainingen en groepen:

Voor bedieningen is dit nog aangevuld met:

Groepsprikbord

Gelijk aan het prikbord van de gemeente, met het verschil dat alleen groepsleden deze berichten kunnen lezen.

Leden

Een overzicht van de leden die onderdeel zijn van de groep. Daarbij is zichtbaar wie de Leider, Subleider of Planner is.

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten specifiek voor de groep. Denk aan kringavonden of toerustingsmomenten. Een bijeenkomst kan gekoppeld worden aan een locatie, waarbij de locatie agenda wordt ingezet. Ook kan de bijeenkomst op de agenda worden geplaatst die toegankelijk is voor alle gebruikers.

Bestanden

In de groepsomgeving kunnen bestanden gedeeld worden, welke in mapjes kunnen worden gestructureerd.

Inzetoverzicht

Alleen van toepassing bij een bedieningsgroep. Een overzicht van activiteiten met daarbij de ingeroosterde teamleden. Je persoonlijke inzetoverzicht vindt je bij Mijn rooster.

Aanvullende rechten voor Leiders, Subleiders en Planners