<aside> 👉 Waar staan we (juli 2021)? We maken een plan van aanpak voor het vervolg; een proof of concept van het Toestemmingen-register, werkend in de hele keten. Binnenlandse Zaken is de opdrachtgever.

Hoe we daar gekomen zijn en wie het plan meebedenken, lees je hier: Sprint review 11 - Rationale bij ontwerp en synergie voor vervolg

</aside>

Oplevering project

🌱 Oplevering resultaten oplossing 'Toestemming samen geregeld' vind je hier.

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/9cabfc42-cc92-428b-9075-807e7b4b7ef2/Header.jpg

Voortgang en inzichten per 3 weken (sprint)

Artikelen - Gebruiksvriendelijk en vrijwillig machtigen

...

Over het project

...

Meedoen & contact

<aside> 📌 Status en in de openheid De voortgang en resultaten doorlopend en open delen op deze en onderliggende pagina's - doen we graag, maar misschien mis je wat of kan het anders? Heb je suggesties of feedback, neem gerust contact op.

</aside>

Oplevering resultaten 'Toestemming samen geregeld'