Systém umožňuje získat a uchovávat souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR.

Recruitee

Je možné nastavit časový limit pro uložení kandidáta v systému. Kandidáti s překročeným limitem jsou označeni červenou ikonou. Je možné je vyfiltrovat a hromadně jim poslat email s žádostí o prodloužení souhlasu s uložením osobních dat nebo je smazat.

Je možné nastavit, aby v patičce e-mailových šablon byl odkaz na stránku, kde kandidát může požádat o vymazání svých dat a nebo může svá osobní data upravit.

Je možné nastavit, aby součásti každého inzerátu bylo povinné zaškrtávací pole s vlastním textem, typicky souhlas s podmínkami zpracování osobních údajů.

https://lh6.googleusercontent.com/T1cR_5od-m7jEjhlUJHMZDRUlHy811UW89JTLEKLKgtq6cQqRq9FN_cPlj8K-adVtKWCkE0_G8x_1MdnbmkXOFwI3IXRWKmJFkWfHil7aQOhq2VL9DbGLHiIVBYj77M_GSmtjNDS

Recruitis

Systém zobrazuje na odpovědním formuláři informační text o zpracování osobních údajů. Součástí je link na stránku, kde kandidát může požádat o vymazání. K odpovědnímu formuláři je možné přidat zaškrtávací rozšířený souhlas pro uložení do databáze na delší dobu.

V systému je možné nastavit dobu pro uchování osobních údajů. Před vypršením lhůty systém informuje administrátora do e-mailu. Je možné otevřít report, kde jsou kandidáti s blížící se expirací souhlasu. Administrátor může anonymizovat jejich údaje ručně, nebo to systém dělá automaticky, pokud je tato funkce zapnutá. Při uzavření pozice se nabídne možnost anonymizovat kandidáty, kteří nedali souhlas nad rámec výběrového řízení.

Systém přebírá z externích zdrojů (pracovních portálů) platnost souhlasů, které hlídá. Pokud dojde k anonymizaci kandidáta, tak recruiterovi stále zůstávají veškeré poznámky, historie atd. Pokud anonymizovaný kandidát znovu odpoví pod stejnými kontaktními informacemi, systém tyto poznámky zvládne napárovat, i přesto, že o něm nebyly uloženy žádné osobní údaje.

https://youtu.be/NwMzDMwaRIE

Datacruit

V systému je možné nastavit časový limit pro uložení kandidáta dle konkrétního zdroje a účelu souhlasu. Na expirující souhlasy pak systém automaticky upozorňuje v rámci Dashboardu, případně je možné je vyfiltrovat a hromadně jim poslat personifikovaný email s žádostí o prodloužení souhlasu. Kandidáty s vypršeným souhlasem je možné smazat nebo anonymizovat.

Kandidátům je možné poslat unikátní link s formulářem pro online udělení souhlasu, kde se předvyplní údaje kandidáta a ten pouze souhlas potvrdí. Potvrzení je pak nahráno na kartu kandidáta s uvedením data expirace a zároveň se ke kandidátovi uloží kopie souhlasu v PDF. Je možné nastavit, aby v patičce e-mailových šablon byl odkaz na stránku, kde kandidát může jednoduše souhlas kdykoliv odvolat, případně prodloužit.

Při automatizovaném importu reakcí z externích zdrojů (kariérní stránky, pracovní portály) se vždy importuje informace o zdroji souhlasu, účelu a délce souhlasu. Souhlas je možné přidat i manuálně, v případě, že kandidát podepíše například papírovou verzi.

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/24bf4b8c-6958-4c5a-b356-2c7d6903c4c0/Untitled.png

WelcomeKit

Systém umožňuje nastavit lhůtu pro uchování osobních údajů. Dva měsíce a měsíc před vypršením lhůty je kandidátovi automaticky odeslané upozornění na vypršení souhlasu se žádostí o jeho prodloužení. Pokud kandidát souhlas neprodlouží, jsou jeho data automaticky anonymizována.

Součástí odpovědního formuláře je zaškrtávací políčko pro udělení souhlasu.