Utvecklingen har varit snabb och det finns ingen anledning att tro att vi inte även framöver kommer att få se teknik och nya lösningar som revolutionerar sättet vi kommunicerar på. De senaste åren har vi börjat se riktigt häftiga användningsområden och smarta lösningar, där den digitala tekniken ger nya möjligheter.

AR (Augmented Reality)

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/526801d9-f601-497f-88fc-01b0049fd453/Skrmavbild2018-08-09kl.16.15.06.png

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/7fd41b1d-e520-493f-9492-a27ed38e3ef8/Skrmavbild2018-08-09kl.16.15.59.png

Augmented Reality (AR) – eller på svenska "Förstärkt verklighet" är information som läggs på den verklighet man ser. Det sker idag genom framförallt mobiltelefoner, där man exempelvis kan få se pilar som visar en färdbeskrivning. Ett känt exempel är Pokemon Go, där man kan se en Pokemon stående på gatan framför sig i mobilen. Tekniken är dock mer avancerad än så och det finns redan lösningar där man istället använder glasögon, exempelvis Google Glass. Här kan du läsa mer om AR.

Förstärkt verklighet - Wikipedia

VR (Virtual Reality)

VR är till skillnad från AR en helt sluten virtuell värld som inte läggs som ett lager på den vanliga verkligheten. Med VR-utrustning ser man en skapad värld som man sedan kan interagera med.

IoT – Internet of things

Internet of things (på svenska "sakernas internet") är ett sätt att beskriva den utveckling vi sett på sistone, där man bygger in elektronik och internetuppkoppling i t ex hushållsapparater, maskiner och kläder. På så sätt kan de styras eller dela data över nätet och på det sättet kommunicera med omvärlden och medverka till att skapa smarta miljöer, varor och tjänster.

En film som på ett enkelt sätt förklarar internet of things.

En film som på ett enkelt sätt förklarar internet of things.

Botar & AI

En bot är ett program som tolkar den text som kommer in och ger svar utifrån det. Denna teknik har funnits länge men det som har kommit de senaste åren är möjligheten till det som kallas Machine Learning. Det handlar om att koden, eller i det här fallet en bot, själv kan lära sig nya saker genom att analysera och tolka tidigare interaktioner. Här har vi helt enkelt grunden till AI (=Artificial Intelligence).

Några exempel på botar i Facebook messenger som redan idag finns på marknaden.

The 5 Best Facebook Messenger Bots You Should Try Immediately

Facebook for Developers - Introducing Bots on Messenger

Artificiell intelligens kan redan nu ersätta mycket av personalbehovet när det gäller arbete med dialog och kundtjänst. Oftast kallas denna teknik för botar eller en bot.

Den här utvecklingen är väldigt spännande och om fem år kommer vi förmodligen tycka att det är helt naturligt att chatta med en bot när vi kontaktar ett företag eller en organisation. Denna bot kommer vara mycket snabbare på att få fram svar, och kommer alltid kunna svara direkt. Den kommer troligen även ge dig ett bra bemötande.


Läs mer om AI