Przedsiębiorca musi regularnie przesyłać do urzędów rozmaite sprawozdania.

Wszystkie sprawozdania możemy przesyłać drogą elektroniczną.

Ma to wiele zalet:

Dla weryfikacji przedsiębiorcy wymagany jest podpis kwalifikowany lub profil zaufany ePUAP.

Biznes.gov.pl - Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe

Do czego służy Profil Zaufany

Profil zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu możesz:

Profil służy tylko do kontaktów z administracją publiczną (urzędami, ministerstwami)i jest ważny przez 3 lata. Po upływie tego czasu możesz przedłużyć jego ważność na kolejne 3 lata. Może go założyć każdy, kto ma numer PESEL oraz pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Możesz wykorzystać Profil Zaufany do podpisania dowolnego dokumentu elektronicznego podpisem zaufanym. Ten podpis jest integralną częścią twojego Profilu Zaufanego.

Podpis zaufany, potwierdzony Profilem Zaufanym zastępuje w kontaktach z podmiotami publicznymi podpis własnoręczny.

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-przez-internet/profil-zaufany-i-podpis-zaufany

Link do ePUAP: