Zajęcia praktyczne:

  1. Wykonaj ćwiczenie interaktywne: https://learningapps.org/watch?v=p8ukk27qk21
  2. W oparciu o artykuł https://www.ogrodomania.info.pl/blog/trawnik-pielegnacja-krok-po-kroku/

wyznacz potrzebny do zakupu sprzęt dla prowadzenia firmy do pielęgnacji trawnika.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e0_N9SYoaBVZmsBGbcRyx9xx1uUbPd6cTO0jdzZRjYk/edit?usp=sharing

Sprzęt