Autorem artykułu jest Seweryn Jagusiak

W tym artykule opiszę jak postawić aplikację Django (nie wykorzystując w tym celu Dockera), której możemy używać w wersji produkcyjnej na pojedynczym Mikrusie (nawet w wersji 1.0), używając dystrybucji Ubuntu.

Współdzielony PostgreSQL

Przed zmianami, uzyskajmy dostęp do współdzielonego serwera PostgreSQL.

Pod linkiem https://mikr.us/panel/?a=postgres możesz poprosić o dane dostępowe do współdzielonej bazy danych.

W panelu głównym (https://mikr.us/panel/) po kliknięciu w logi bazy powinniśmy otrzymać dane dostępowe w następującym formacie:

Server: postgres_server
login: postgres_login
Haslo: postgres_password
Baza: postgres_db

Nowy użytkownik

Zaloguj się MIKRUSie i stwórz nowego użytkownika pod aplikację (zakładam, że jesteś rootem, jeśli nie, poprzedź komendę słowem sudo), używając komendy:

useradd -m django

(opcja -m utworzy katalog domowy dla tego użytkownika)

Dodajmy możliwość wykonania polecenia root'a przez użytkownika django.

usermod -aG sudo django

oraz wyłączmy potrzebę podawania hasła (przy używaniu sudo przez użytkownika django) - w tym celu należy uruchomić komendę, która włączy edycję pliku.

visudo

Dodaj następujący wpis do otworzonego pliku i zapisz:

django     ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL

Przeloguj się na użytkownika django (jeśli nie jesteś rootem, użyj słowo sudo przed)

su - django -s /bin/bash