Eesmärk

Suurendada ja parendada klastri osapoolte vahelist koostööd, toetamaks seeläbi Strateegia poolt kirjeldatut. Olla ühisjagatav keskkond olulise info vahetamiseks ja talletamiseks.

Ülevaade

Seatud põhimõtted:

Untitled

Oma loomult on siseveeb loodud täiendama muuhulgas klastri kodulehel olevat infot, sh selles viimati lisandunud uut kalendri funktsionaalsust:

Ligipääs

Lihtsaim viis siseveebi ligipääsuks on läbi klastri kodulehe päisest (Pilt 1).

Pilt 1. Digitaalehituse koduleht koos päises oleva viitega “Siseveeb”.

Pilt 1. Digitaalehituse koduleht koos päises oleva viitega “Siseveeb”.

Ülesehitus

Klastri siseveeb on üles ehitatud põhiliselt kahele kesksele lahendusele:

Küsimused / kommentaarid / ettepanekud

Siseveebi edukaks arendamiseks on väga oodatud konstruktiivne sisend/ideed kõikidelt klastri liikmetelt. Tagasiside, lisainfo ja küsimuste korral kontakteeruda: joonas@digiehitus.ee.