https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/6d7b8fe8-13d3-445d-9041-a645eadbcbc1/Drake_DerDieDas.png

🎵️ P.O. Hviezdoslav - O členoch 🎵️

Sú tri, no máš zmätok jak keby ich je desať, na teste ti vedia hneď sebavedomie skresať, pot ťa oblieva a ty nemáš ani len tušák nevedel by si aj keby nemáš práve sušák. Keď profka opravuje členy, tak pritom slintá no neboj nič, ešte nehádže sa do žita flinta. Tento algoritmus je svetlo na konci tunela DerDieDas šikana pre teba práve doznela! 💪️


Stiahni tu! ⬇️

https://upbeat-pioneer-1990.ck.page/650ddd42ba

<< Hlavná stránka


Ⓒ 2020 Triangle Academy | Built with ❤️ in Innsbrooklyn (Innsbruck 😀️)