Pierwsze kroki z Tableau

Podłączanie do danych

Podstawowe funkcjonalności

Wizualizacje i wykresy

Dashboard & Story

Kalkulacje

Formatowanie

Sety

Parametry

Udostępnianie & współpraca

Tips&Tricks

FAQ

Ankieta - kolejne treści

Data Interpreter

Data interpreter to jedna z funkcji dostępnych podczas podłączania się do danych w pliku Excel (ale też csv oraz PDF). Pomaga ona w zidentyfikowaniu struktury danych w pliku i przekształceniu jej w odpowiedni do analizy format w Tableau. Jest on szczególnie przydatny w sytuacjach, gdy plik Excel jest ustrukturyzowany w szczególny sposób tak, by ułatwić odczyt zawartych informacji, m.in. poprzez nagłówki z tytułem, dodatkowe wiersze, stopki, notatki, puste wiersze czy kolumny, aby zwiększyć przestrzeń i przejrzystość. Data Interpreter z kolei zajmuje się czyszczeniem tych danych i przestrzeni, w której zostały ujęte oraz przekształcaniem ich w Tableau. Wcześniejsza ręczna obróbka w Excelu jest tutaj całkowicie zbędna.

Jak działa Data Interpreter

Data Interpreter w swojej funkcji identyfikuje pola wcześniej wymienione, jak tytuły, notatki, nagłówki, stopki, puste komórki, pomija je i identyfikuje jedynie pola i ich wartości właściwe dla danego zestawu danych. Data Interpreter jest również w stanie wykryć dodatkowe tabele. W ten sposób możesz wyodrębnić konkretne dane i pracować z nimi niezależnie od pozostałych.

Po tym, jak Twoje dane zostaną zinterpretowane, warto finalnie zweryfikować rezultaty i dokonać ewentualnych modyfikacji ręcznie poprzez np. użycie funkcji Pivot czy Split albo filtrowania, aby spokojnie móc rozpocząć dalszą właściwą już analizę.

Jak używać Data Interpreter

Do przećwiczenia funkcji Data Interpreter możesz skorzystać z pliku, który udostępniamy poniżej, a który jest też dostępny na stronie Tableau ▶️ tutaj ◀️.

data_prep_-_flights.xlsx

Po otwarciu zauważysz, że składa się on z dodatkowych zakładek - w pierwszej widać dodatkowe nagłówki z tytułami, u dołu znajduje się stopka z notatkami, występuje też dodatkowa pusta kolumna.

Untitled

 1. Ze strony startowej podłącz się do źródła danych z pliku, który jest obsługiwany przez Data Interpreter, tj. Excel, tekstowy, PDF czy Google Sheets.

 2. Przeciągnij z panelu po lewej stronie na kanwę tabelę Resolved Incidents. Tableau pomyślnie pokazało siatkę danych, ale uwagę przykuwa specyficzny format: kolumny nie posiadają poprawnych nazw, dwa pierwsze wiersze zawierają komórki z wartościami null.

  Untitled

 3. Aby dostosować format wyświetlania, zaznacz opcję Use Data Interpreter w panelu z lewej strony.

  Untitled

 4. Zauważ, że dwa pierwsze wiersze, zawierające wartości null zniknęły i tym samym kolejny wiersz z datami został zinterpretowany jako nagłówek arkusza z nazwami kolumn.

  Untitled

 5. Aby dokładniej sprawdzić, jakie dokładnie operacje wykonał Data interpreter, kliknij Review the results.

  Untitled

 6. Otworzy się plik Excel z opisem wyników działania Data Interpretera. W oznaczeniach na czerwono i zielono, dodano komentarz, które z danych zostały użyte jako nazwy kolumn, a które jako dane.

  Untitled

 7. Po otwarciu zakładki Resolved Incidents, dokładnie przedstawione będą zmiany, które wykonał Data Interpreter: czerwonym - nazwy kolumny, zielonym – dane.

  Untitled

Kiedy korzystanie z Data Interpretera jest niemożliwe

Data Interpreter może okazać się niedostępny z powodów takich, jak:

← Poprzednia strona

Split

Następna strona →

Pivot

Spis treści artykułu

<aside> 💠 Pierwsze kroki | Podłączanie danych | Podstawowe funkcjonalności | Wizualizacje | Dashboardy | Kalkulacje | Formatowanie | Sety | Parametry | Udostępnianie

https://vizyble.com/

https://vizyble.com/

Kontakt Polityka prywatności

Footer Social Icons

© Vizyble - Wszelkie prawa zastrzeżone

</aside>