Dashboard to prosta aplikacja, która umożliwia uruchamianie zdefiniowanych (przez Ciebie) poleceń na Mikrusie przy użyciu jednego kliknięcia.

Najprościej jest porównać tę usługę do pilota od TV. Masz tam wiele przycisków, a każdy z nich realizuje pewien cel. Możesz np. przypisać akcję aktualizacji systemu do pierwszego przycisku, restart Apache do drugiego, a np. operację ’git pull’ do trzeciego. Dzięki takiej konfiguracji jesteś w stanie zarządzać serwerem (a przynajmniej najczęstszymi operacjami) bez logowania się na VPSa.

Przykładowy dashboard stworzony przez użytkownika może wyglądać np. tak:

Zrzut ekranu 2021-12-28 o 06.51.12.png

Powrót do strony głównej