💬 Darangin — dalanging nadarang... didinggin ng katotohanan ang sigaw ng taumbayan gaano pa man kapusok ang karimlan.

💥 Nagbabagang balita, nakadadarang na mga opinyon, nakapupukaw na mga lathalain, at umaatikabong salaysay pampalakasan hatid ng DARANGIN, ang online publication ng Ang Siklab.

💥 Opisyal na pahayagan ng Mataas na Paaralan ng Pilipinas sa Agham - Kampus sa Lambak ng Cagayan, AY 2020-21, Curriculum under Remote-Based Learning (CRBL).

🎨 Banner photos mula kay Luis Salum


Balita

Editoryal

Lathalain

Isports

📢 Facebook Page

🔗 PSHS-CVC Website

🔎 Sumali sa Ang Siklab!