<aside> 💡 Chào mừng bạn đến với mục Câu hỏi thường gặp khi dùng ứng dụng Thue.Do. Vui lòng tìm kiếm nội dung theo từ khoá bằng cách click vào ký hiệu 🔍 ở góc phải màn hình.

</aside>

Tài khoản của tôi📱

[👤 Làm thế nào để tôi tạo tài khoản trên Thue.Do?](https://www.notion.so/L-m-th-n-o-t-i-t-o-t-i-kho-n-tr-n-Thue-Do-a38eb52590604cb6900f7b2cf0b88ec5)

[👤 Tại sao tôi nên đăng ký tài khoản tại Thue.Do?](https://www.notion.so/T-i-sao-t-i-n-n-ng-k-t-i-kho-n-t-i-Thue-Do-77521286fc4f4949b860442bec6c8e93)

👤 Làm thế nào để tôi đổi mật khẩu?

👤 Làm thế nào để tôi quản lý thông tin trong tài khoản?


Đặt hàng và Thanh toán 🧾

🛍️ Hướng dẫn thuê sản phẩm

🛍️ Làm thế nào để tôi tìm được sản phẩm?

🛍️ Làm thế nào để tôi liên hệ với Chủ tiệm?

🛍️ Làm thế nào để tôi thuê nhiều sản phẩm trong cùng một đơn hàng?

🛍️ Làm sao tôi biết sản phẩm còn hay hết cho thuê?


Giao nhận hàng 📦

📦 Làm thế nào để tôi nhận hàng từ Chủ tiệm?

📦 Tôi cần lưu ý điều gì khi nhận hàng?